Felmondó levél

Felmondó levél

A munkaviszony megszüntetése egy olyan fontos döntés meghozatala, amelynek során mindkét félnek megfontoltan kell eljárni. A Munka Törvénykönyve is folyamatosan változik, ezért a tájékozatlanság akár kellemetlen munkaügyi pert eredményezhet. Amennyiben jogellenes a megszüntetés, kártérítési következményekkel járhat.

A felmondás amellett, hogy érzelmi döntés, számos jogi és munkaügyi vonzattal jár. A folyamat mindkét oldal számára kellemetlen, így a munkáltatónak sem könnyű – különösen, ha gazdasági körülmények indokolják- megválni a dolgozótól. Általában a munkavállalók a felmondás előtt már hosszabb ideje mérlegelik a döntést, és hasznos lehet a felmondás benyújtása előtt tájékozódni az aktuális jogszabályokról.

A szabályos felmondás tudnivalói

Az új Munka Törvénykönyve 2012 óta hatályos, és törvény felmondási jogot biztosít mind a két fél számára. A munkaügyi szabályok évről évre, kisebb és nagyobb mértékben változnak, így például a felmondás elnevezései is, különbség van abban, hogy egyes esetekben melyik felmondást kell szabályszerűen alkalmazni.

2020-ban a jogszabályoknak megfelelő elnevezések a következők:

·         Felmondás – korábban rendes felmondás

·         Azonnali hatályú felmondás – korábban rendkívüli felmondás

·         Felmondás közös megegyezéssel elnevezés 2020-ban nem változott meg.

A tájékozottság, már a munkaszerződés aláírásakor is fontos, hiszen számos olyan kitételt tartalmazhat (felmondási idő és a végkielégítés), amelyeknek a felmondás esetén váratlan és egyben hátrányos következményei lehetnek.

Amikor a dolgozó váratlanul felmondó levelet kap kézhez a munkaadójától, érdemes azt alaposan áttanulmányozni, megfelel – e, a felmondásra vonatkozó törvényi előírásoknak, mivel ebben az esetben akár bírósághoz fordulhat. Fő szabály szerint a felmondás mindig írásban történik mindkét fél részéről, a szóbeli bejelentés nem elegendő.

A felmondás indoklása

A felmondás indoklása csak a munkáltatói felmondás során kötelező (egyes esetek kivételével), az indoklás elmulasztása jogellenes.

Amennyiben a dolgozó határozatlan idejű munkaszerződéssel nyújt be felmondást, nem köteles ezt megindokolnia. Ha azonban határozott idejű szerződés birtokában hozza meg a döntést, ebben az esetben nem mentesíti a jogszabály az indoklási kötelezettség alól. Azonnali hatályú felmondás esetében minkét fél számára kötelező az indoklás.

A felmondás további lehetőségei

Próbaidő alatt mind a munkáltató, mind a munkavállaló számára lehetőség van felmondásra.

A határozott idejű munkaviszonyt a munkavállaló felmondhatja.

A munkaadó olyan esetben mondhat fel határozott idejű munkaviszonyt, mint például a vis maior: olyan elháríthatatlan külső ok keletkezik, amely mellett lehetetlen fenntartani a munkaviszonyt, de megteheti a dolgozó képességére alapozott ok miatt is. Fontos, hogy a felmondást megfelelő indoklással lássa el.

Felmondás közös megegyezéssel

Igen gyakori, hogy a munkavállaló munkaviszonyát közös megegyezéssel akarják megszüntetni. Viszont nem árt tisztában lenni, hogy a közös megegyezés ténylegesen a felek közös megegyezésén alapul, amennyiben nem ez a helyzet, akkor az, felmondás a munkáltató részéről. Azért kell kellő körültekintéssel áttekinteni a dokumentumot, mert joghátrányba kerülhet ezáltal a munkavállaló.

Felmondási idő

Fontos tudni, hogy a munkaszerződés által meghatározott felmondási időt kötelező ledolgozni:

Munkaadói felmondás esetén a felmondási idő felére fel kell menteni a munkavállalót.

Munkavállalói felmondás esetében a teljes felmondási időben (kivéve, ha a felek erről másként állapodnak meg)köteles a munkahelyén a feladatát végezni. A felmondási idő a felmondást követő naptári nappal kezdődik meg.

Jogszerű- e a felmondás e-mailben, vagy SMS-ben?

A mai digitalizált világban, és az okos eszközök széles körű elterjedése mellett felmerülhet  a jogszerűség kérdése az elektronikusan tett nyilatkozat esetében.

A jogszabályok szerint általában írásbelinek tekinthető az elektronikus úton tett nyilatkozat amennyiben:

·         alkalmas a tartalom változatlan visszaidézésre

·         igazolható a feladó személye

·         megállapítható a nyilatkozattétel ideje

A vitás helyzetek és a félreértések elkerülése érdekében, valamint az utólagos bizonyíthatóság szempontjából azonban mindenképpen a hagyományos papír alapú felmondólevél a javasolható:

–          postai úton, tértivevényes küldeményként, amelynek átvételével lehet közöltnek tekinteni a felmondást  a címzettel szemben,

–          személyes úton átadható, az átadás-átvétel dokumentálásával (akár jegyzőkönyvben)

Kapcsolódó cikkek