Manapság egyre többen fordulnak családjogi ügyvédhez még a házasság megkötése előtt, vagy azt követően házassági vagyonjogi szerződés kötése miatt. Sajnos egyre több házasság végződik válással, és a házasság felbontása miatt kialakult visszás helyzet rendezését érdemes felkészült szakemberre bízni.

Mit jelent a családjog?

A családjog olyan jogszabályok összessége, amely a házasságot, és a házastársi, élettársi vagyonközösségi viszonyokat, valamint a gyermekekkel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket rendezi. A családjog részét képezi az örökbefogadás és a gyámság kérdései is, de ezer szállal kapcsolódik a polgári jog egyéb jogágához, például az öröklési és kötelmi joghoz is, valamint a gyermekjoghoz.

Mikor érdemes családjogi ügyvédhez fordulni?

Sokan azért fordulnak családjogi ügyvédhez, mert már felmerült bennük a válás gondolata, de nem tudják, hogy adott esetben milyen esélyeik vannak, mire számíthatnak a bírósági eljárás során. Szeretnének tisztán látni, hogy milyen körülmények, tények bírnak jelentőséggel a közös gyermeket érintő perben, valamint a vagyonmegosztás rendezésében. Az ügyfelek szeretnének előzetesen információval rendelkezni például a tartásdíj mértékével, és annak megállapításával kapcsolatosan, hiszen igen gyakran vitás pont a felek között a tartásdíj meghatározása, valamint az ezzel összefüggő problémák rendezése. Talán kevésbé ismert, de a közelmúltban (2022. január 1-től) jelentősen megváltoztak a gyermektartásdíj megelőlegezésének szabályai is, ezért a naprakész információk miatt is érdemes szakembertől tanácsot kérni.

Ugyanakkor sokan nem válni akarnak, csak szeretnének tisztában lenni a lehetőségeikkel, jogaikkal, vagy egy elhúzódó vagyonmegosztási pernek kívánnak elébe menni, hiszen a tapasztalatok szerint akár 4-8 éves pereskedésre is sor kerülhet házassági szerződés hiányában.

Milyen ügyekkel foglalkozik egy családjogi ügyvéd?

Többek között ebbe a körbe tartozik az élettársi életközösség, vagy házasság felbontása, gyermek elhelyezési perek (korábban szülői felügyeleti jog), kapcsolattartás, gyermektartásdíj megállapítása, érvényesítése, apaság megállapítása. Ezenkívül a házassági, vagyonjogi szerződés elkészítése, vagyonmegosztás, stb. is a családjogi ügyvéd szakterülete.

Miért érdemes családjogi ügyvéd segítségét kérni?

Bármely típusú ügyben, így a családjogi eseteknél is a jogi tanácsadás vagy konzultáció célja az, hogy teljeskörű és pontos felvilágosítást nyújtson. Egy laikus számára a törvény értelmezése sok esetben igen bonyolult és nehézkes, és nem könnyű eligazodni a jogszabályok útvesztőjében. Az ügyfelek számára nagy segítség lehet az adott területet ismerő szakember, aki a jogi problémák, bonyolult jogi ügyletek kapcsán segít megtalálni a legjobb megoldásokat elsősorban egyezség útján, vagy szükség esetén peres eljárás keretében.

A statisztikák szerint hazánkban minden harmadik házasság válóperrel ér véget. A válás abban az esetben zajlik le könnyebben és gyorsabban, ha például nincs közös gyermeke a házaspárnak. Ebben az esetben már az első tárgyaláson kimondják a válást. Ha a házaspárnak közös gyermeke van, akkor számos kérdésben így a gyermektartás kérdésében is előzetesen megállapodhatnak, és a bíróság közös megegyezés után mondja ki a válást. Az un. tényállásos bontás egy hosszabb elhúzódó folyamat, és a tárgyalásokon való személyes megjelenést igényel.

A tapasztalatok szerint a válás kapcsán gyakran szorul háttérbe a racionalitás, legyen szó gyermekelhelyezésről, vagy a vagyonmegosztásról. Ilyenkor mindkét fél számára fontos és hasznos, hogy egy külső szemlélőt meghallgasson, aki szakértő tanácsokkal tud szolgálni, és az adott ügyben az érdekeiket tudja képviselni.

Milyen területeket fed le a családjogi ügyvéd megegyezéses bontás alapján történő válóper esetén?

  • Házasság felbontása
  • Szülői felügyeleti jog
  • Kapcsolattartás a különélő szülővel
  • Házastársi közös lakáshasználat
  • Házastársi tartás/gyermektartás

Családjogi ügyvéd szerepe tényállásos bontás esetén

Ha a válás megegyezés nélkül zajlik, akkor maga a helyzet lelkileg és anyagilag is megviseli mindkét felet. Ebben a nehéz és ismeretlen élethelyzetben számos fontos kérdésben lehet szükség szakszerű ügyvédi tanácsadásra. A teljesség igénye nélkül csak pár példa, hogy a tanácsadás mely területeket fedheti le:

A válás előzményeinek feltárása, vagyonjogi, családjogi helyzet feltárása;

Az élettársi közösség időpontjának (kezdetének és a végének) megállapítása, mivel az időtartamnak nagy jelentősége van vagyonjogi szempontból;

Lehetőségek feltárása egyezség kötésére;

Egyezség hiányában perstratégia kialakítása;

Mikortól számítható a házastársi vagyonközösség;

Házastársi közös vagyon/külön vagyon tisztázása;

Mi történik a konzultáción?

A konzultáción átbeszéljük az ügyfelekkel az üggyel kapcsolatos részleteket, megválaszoljuk a felmerülő kérdéseket. Tájékoztatjuk a jogi probléma megoldásával kapcsolatos jogi lehetőségekről, a leghatékonyabb perstratégia kialakításáról. A családjogi ügyek ellátása során az az alapvető cél, hogy minden esetben a peren kívüli megállapodást segítsük elő. Amennyiben peres eljárásra van szükség, tájékoztatjuk a bírósági eljárás kapcsán felmerülő költségekről, bírósági illetékekről, és a felmerülő ügyvédi, szakértői díjakról.

Meddig tart a családjogi ügyvéd megbízása?

A megbízás a megbízási szerződésben foglaltak teljesüléséig szól, általánosságban a jogerős ítélet megszületéséig.

Mire terjed ki a megbízás?

Egy családjogi ügyvéd az ügyfél részére teljeskörű jogi tanácsot nyújt, és ismerteti a vonatkozó jogszabályokat. A megbízással összefüggésben vállalja a szükséges iratok teljeskörű megszerkesztését:

Megszerkeszti, előkészíti a felek közös megegyezését szolgáló megállapodást, valamint ügyvédi ellenjegyzéssel látja el.

Elkészíti a szükséges dokumentumokat a válókeresethez.

Megszerkeszti, és ügyvédi ellenjegyzéssel látja el az élettársi vagyonjogi szerződést.

Családi jogállással összefüggő (például örökbefogadás, apasági vélelem, lemondó nyilatkozat) okirat szerkesztését végzi, ügyvédi képviseletet lát el. Megbízás alapján teljes ügyvédi képviseletet lát el a bíróságok és egyéb más joghatóságok előtt.

Hogyan előzhető meg a hosszadalmas válási procedúra?

Amikor egy pár kimondja a boldogító igent, nem arra készül (vagy számít), hogy a későbbiekben elválnak. Ugyanakkor a számok azt mutatják, hogy minden harmadik válással végződik és leggyorsabban és legolcsóbban ez úgy érhető el, ha a felek előzetesen házassági vagyonjogi/élettársi vagyonjogi szerződést kötnek. Így elkerülhető a hosszas pereskedés is, valamint a jó kapcsolat is könnyebben megőrizhető a felek között a válást követően.

    Mondja el jogi problémáját! Segítünk!


    Foglaljon időpontot most!