Ingatlan adásvételi szerződés

Ingatlan adásvételi szerződés

Az ingatlan adásvétel egy több lépésből álló folyamat, fontos hogy kellő körültekintéssel végezzük, hiszen egy nem megfelelő ingatlan adásvételi szerződés akár a hitelfolyósítást is akadályozhatja.

Az ingatlan ügylet megkötése előtt olyan fontos kérdésekben állapodnak meg a szerződő felek meg, mint a foglaló, a fizetési ütemezés, vagy a birtokba vétel időpontja és módja. Az adásvételeknek olyan speciális formái is léteznek, mint a törvényen alapuló elővásárlási jog, a függőben tartás, vagy igen gyakori ingatlanok esetében a tulajdonjog fenntartás. Az ingatlan adásvételi szerződés ellenjegyzése ügyvéd, vagy közjegyző által történik, de a különböző bonyolult konstrukciók megkötéséhez érdemes a szakember tanácsát kikérni. Hiszen az egyedi élethelyzetekhez igazodó javaslataik által számos későbbi probléma előzhető meg. Hitelből történő vásárláskor egyéb, a bankok által meghatározott tartalmi elemeknek is szerepelni kell a szerződésben.

Ingatlan adásvételi szerződés tartalmi elemei

Az érvényes adásvételi szerződések kötelező tartalmi kellékekkel rendelkeznek. A földhivatal csak ebben az esetben fogja az ingatlan bejegyzési kérelmet elfogadni.

Az ügyvédi ellenjegyzés  mellett tartalmaznia kell a következő adatokat:

A felek személyes adatai: név (születési név, születési hely, idő, anyja neve), lakcím, személyi azonosító szám, adószám, állampolgárság.

Az ingatlan pontos adatai: címe, helyrajzi száma, az eladó tulajdoni hányada.

Amennyiben van tulajdonostárs, tehát az eladónak nem 1/1 a tulajdoni hányada, akkor a szerződésben rendelkezni kell az elővásárlási jogról. Ebben az esetben az adásvételi szerződésnek kötelező része a tulajdonos társak lemondó nyilatkozata.

A vételár megfizetése

Gyakoribb élethelyzet, hogy a vételár nem azonnal, és egy összegben, hanem bizonyos idő elteltével kerül teljes megfizetésre. A szerződésnek tartalmaznia kell a vételár összege mellett a fennmaradó (halasztott fizetés) ütemezését is. Fontos rögzíteni az eladó bankszámlaszámát, illetve más nevén lévő bankszámlát is feltüntethetnek a szerződésben.

Birtokba adás

Az adásvételi szerződésben kötelező rögzíteni a birtokba adás időpontját. Napi kötbért is meghatározhatnak, amelyet az eladó köteles fizetni a vevő részére a késedelmes napok esetében. A birtokba bocsátás során a felek egy jegyzőkönyvet készítenek a birtokba bocsátás tényéről, valamint rögzítésre kerülnek a közüzemi mérőállások. Az eladó a közműtartozásokkal kapcsolatban igazolásokat szerez be, amelyek egyértelműsítik, hogy nem áll fenn tartozás az ingatlanban.

A felek aláírása

Az adásvételi szerződés tartalmazza a keltezés, és az ügyvédi ellenjegyzés mellett a felek aláírását. Azonban nem előírás a felek személyes megjelenése: az okirat formában elkészített meghatalmazás birtokában, a felek meghatalmazott képviselője eljárhat az adásvételi szerződés tekintetében, és alá is írhat. Továbbá a megfelelő aláíró tanúsítvány birtokában akár távoli helyről is lehetőség van a szerződés elektronikus aláírására, valamint a videóhívással történő szerződéskötés is lehetséges (ún. távazonosítással).

A kötelező tartalmi elemeken túl egyéb szempontokat is rögzíteni kell az adásvételi szerződésben.

A foglaló

Érdemes tisztázni olyan fogalmakat, mint a foglaló és az előleg. A szerződés meghiúsulása esetén az előleg visszajár a vevőnek, viszont a foglaló összege nem. A halasztott fizetések egyik fontos eleme a foglaló megnevezése. Általában a vételi ár 10 százalékának megfelelő összeg, amellyel a vevő a vételi szándékának komolyságát fejezi ki, és beleszámít a vételárba. Nemcsak készpénzben, hanem utalással, de ügyvédi letétben is fizethető, célszerű az adásvételi szerződés aláírásakor fizetni.

Függőben tartás illetve tulajdonjog fenntartással történő eladás

A hitelből történő ingatlanvásárlás előtt ajánlott a kiválasztott hitelintézet által kiadott útmutatót alaposan áttanulmányozni, mivel a pénzintézetek szigorúbb követelményeket is támaszthatnak. Ezeket a kritériumokat az adásvételi szerződésnek is tartalmazni kell. A használt lakás vásárlásához függőben tartásos szerződést fogadnak el. A függőben tartás lényege, hogy a felek maximum fél évig kérhetik a földhivatalt, hogy ne jegyezze be a vevő tulajdonjogát. Ha a vevő a 6 hónap leteltéig nem tud fizetni, akkor törli a hatóság a tulajdoni lapról a tulajdonjog bejegyzési kérelmet.

Előfordulhat, hogy a feleknek ennél hosszabb időre van szüksége, ebben az esetben a tulajdonjog fenntartással történő eladás kerül rögzítésre az adásvételi szerződésben.  A tulajdonjog bejegyzési engedély szintén kötelező kelléke a szerződésnek, viszont ez a dokumentum külön okiratban is csatolható.

Az ingatlan adásvételi szerződés során felmerülő költségek

Az adásvétel során általában az eladó viseli a tehermentesítés költségeit, a vevőt pedig olyan költségek terhelnek, mint az ügyvédi munkadíj, a tulajdoni lap lekérésének díja és a tulajdonjog bejegyzéssel járó földhivatali eljárás költsége, valamint az ingatlan átruházási illeték díja.

Kapcsolódó cikkek