Ingatlanjog

A közhiedelemmel ellentétben az ingatlanjogász nem csak ingatlan adásvétel során hasznos, számos olyan terület van, amelynél igen ajánlott tapasztalt szakembert megbízni. A hétköznapi életben az ingatlan adásvétel a leggyakoribb, azonban nagyon gyakran kötnek ingatlan ajándékozási szerződést is. Jó tudni, hogy mindkét jogintézmény földhivatali bejegyzésének, tehát az új tulajdonos bejegyzésének feltétele az ügyvéd általi ellenjegyzés, illetve a közjegyző által hitelesített okirat megléte.

Az ingatlanjog legfontosabb területei

Az ingatlanjog az ingatlanokkal kapcsolatos speciális jogszabályozás, számos területet lefed, például a termőföldeket, a lakóházakat és a társasházakat érintő jogi ügyleteket egyaránt. A leggyakrabban az ingatlan adásvételi szerződés megkötésekor találkoznak vele az ügyfelek. Mivel ez az egyik legjelentősebb, hosszú távra hatással bíró pénzügyi döntés, laikus számára ajánlott szakembert megbízni a lebonyolításával. A tapasztalt ingatlanjogász vagy ingatlanos ügyvéd bevonásával hosszú távon az ügyfél jelentős bosszúságoktól és költségektől kímélheti meg magát.

Az ingatlan adásvétel lépései

Az ingatlan adásvétele az egyik leggyakoribb ügylet, amellyel az ügyfelek találkoznak. A több lépésből álló folyamat első lépése a megfelelő ingatlan megtalálása, és a kiválasztás után ajánlott kellő körültekintéssel az adott ingatlant mind fizikai mind jogi szempontból alaposan megvizsgálni. Az ingatlan ügylet megkötése előtt a szerződő felek számos lényeges kérdésben – vételár összegében, a fizetés módjában és ütemezésében – megállapodnak egymással. Ebben a fázisban gyakran ingatlan közvetítő is részt vesz, de célszerű már ekkor is ingatlan ügyvéd segítségét is kérni ügyvédi konzultáció keretében.

Konzultáció az ingatlan adásvételi szerződést megelőzően, a tulajdoni lap beszerzése

Mielőtt sor kerülne bármennyi pénz (foglaló, előleg) átadására, mindenképpen érdemes ingatlanjogászhoz fordulni, aki áttekinti az ingatlan tulajdoni helyzetét és az esetleges terheket, amelyek jelentős kockázattal járnak, esetlegesen az ingatlanról való lemondást is eredményezhetik.

Mit tudhatunk meg a tulajdoni lapról és mit nem?

Az ügyfelek általában a tulajdoni lappal, annak típusaival kapcsolatosan rendelkeznek alapvető ismeretekkel, amely egyben az ingatlan adásvételi szerződés kötésének legfontosabb dokumentuma. Azonban sokszor olyan bonyolult, hogy laikusként nehéz eligazodni a kockázatot jelentő terhek (például özvegyi jog, végrehajtási jog) vagy éppen a régi tulajdonosok között. Különösen nehéz értelmezni a tulajdoni lapon található bejegyzéseket, széljegyeket, amelyek alapján kockázatos az adásvételbe belefogni. Ezért a vételi ajánlat megtétele előtt – de pénz átadása előtt mindenképpen ajánlott ingatlanjogász segítségét kérni.

Az adásvételi szerződés elkészítése, ellenjegyzése

A tényállás tisztázása után az ügyvéd elkészíti az adásvételi szerződés tervezetét, amelyet a felek ügyvéd jelenlétében aláírnak. Az adásvételi szerződés ellenjegyzése ügyvéd által történik. Az adásvételi szerződésben szabályozzák a vételár kifizetésének ütemezését és az ingatlan birtokbaadásának idejét. Sokszor az ingatlan adásvételi szerződés megkötésekor foglalót, vételárrészt is fizetnek a felek, és gyakori, hogy az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg kifizetik a teljes vételárat.

Ingatlan ügyvédi képviselet a földhivatal előtt

Igen gyakori, hogy a kérdéses ingatlan banki kölcsönből kívánják finanszírozni: terhelt ingatlan esetében a tehermentesítésben ingatlan ügyvéd működik közre.  A vevő a hitelbírálati eljárást a szerződés aláírását követően tudja a hitelintézetnél elindítani. A bankkölcsön szerződés és a zálogszerződés aláírása után (közjegyző jelenlétében) kerül sor a hitelből fizetett vételárrész utalására és a birtokba adásra. Az ingatlan ügyvéd ezzel párhuzamosan benyújtja a bejegyzési engedélyt a földhivatalhoz, ahol megtörténik a tulajdonjog bejegyzése az ingatlan-nyilvántartásba.

Miért érdemes ingatlanjogászt megbízni?

Jó tudni, hogy a dokumentumot szerkesztő és ellenjegyző ügyvéd az adásvétel folyamán mindkét fél (eladó- vevő) érdekeit képviseli, ezáltal mindkét fél számára fontos jogi megoldások kerülnek bele a szerződésbe. Ugyanakkor a szerződés pontos és alapos megfogalmazásán túl egy jó ingatlanjogász képes mindenre kiterjedő részletes tájékoztatást nyújtani mind az ügymenettel, mind a felmerülő adó és illetékkedvezményekkel, és mentességekkel kapcsolatban is.

Egyedi szerződések egyedi igényekhez

Mivel az ingatlan ügyletek is különbözőek, fontos, hogy mindig az adott ügyletet teljes mértékben lefedő okirat készüljön, amely az ingatlan adásvételi szerződés sajátosságaihoz igazodik. Az alkalmazott jogi megoldások, biztosítékok révén,- mint például elállási jog a másik fél szerződésszegése esetén, vagy foglaló kikötés – az ügyfél biztonságát szolgálja.

Szolgáltatásaink

Irodánk több mint tíz éves tapasztalattal vállalja ingatlan ingatlan adásvételi szerződések előkészítését, a felek közötti egyeztetését, elkészítését, ellenjegyzését, a teljes földhivatali és NAV ügyintézést.

Szolgáltatásaink körébe beletartozik a rendezetlen jogi helyzetű ingatlanok rendezése, jelzálogjog, végrehajtási jog töröltetése, régi bejegyzések tisztázása, töröltetése. Foglalkozunk közös tulajdonú ingatlanok használati viszonyainak rendezésével, használati megállapodások készítésével pl. banki hitelhez.

Adásvételen kívül vállaljuk ajándékozási-, tartási-, életjáradéki-, és öröklési szerződések elkészítését, ellenjegyzését. Foglalkozunk bérleti szerződésekkel és haszonélvezeti jog alapításával, megszüntetésével, ráépítési megállapodásokkal és elbirtoklással kapcsolatos helyzetek megállapodással történő rendezésével.

    Mondja el jogi problémáját! Segítünk!


    Foglaljon időpontot most!