Házassági szerződés

Házassági szerződés

A házassági szerződés készítése számos előnnyel jár, és különösen akkor tapasztalható meg, ha a házaspár elválik. Manapság ennek igen nagy a kockázata, hiszen a statisztikák szerint a házasságok fele válással végződik. Fontos tudni, hogy csak a kizárólag ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratként, illetve közjegyzői okiratba foglalva érvényes.

Milyen esetekben jó a házassági szerződés?

A házasságkötés nemcsak egy életközösség, hanem egy vagyonközösség létrejötte is egyben. A házassági szerződésre sokan tekintenek bizalmatlanul, feltételezve, hogy válás esetén főleg az erősebb, tehetősebb fél érdekeit szolgálja. Ugyanakkor számos egyéb fontos funkciót lát el, például a hitelezők ellen, de felfogható gondoskodásként hozzátartozók, gyerekeink számára, de előnyös olyan élethelyzetekben, mikor az egyik félnek (vagy mindkettőnek) volt már előző házassága és ebből származó gyermeke. Az élet sokszor váratlan helyzeteket idézhet elő: egy végzetes baleset, egy gyors lefolyású betegség, vagy akár egy csődbe ment vállalkozás miatt adott esetben jóval tisztább és egyszerűbb helyzet, és rendezett viszony marad hátra a családtagok számára, és a hagyatéki viták is elkerülhetők.

A házassági vagyonjogi szerződés tudnivalói

Közismert, hogy a családi vagyon sorsáról nemcsak végrendelkezéssel, hanem például házassági vagyonjogi szerződéssel is lehet dönteni a Ptk. szabályai alapján. Már a végrendelkezés is lehetőséget nyújt az egyes családtagok előnyben részesítésére – eltérve a törvényes öröklés szabályaitól. A házassági vagyonjogi szerződés lehetőség arra, hogy a vagyon elosztása, és az öröklés a szerződő felek akarata szerint történjen meg. Különösen hasznos élettársak esetében, hiszen az élettárs halála esetén a másik fél a törvény szerint semmilyen örökségre nem számíthat az elhunyt után.

A házassági vagyonjogi szerződés megkötésének ideje

A házassági szerződés nem csak az eseményt megelőzően, hanem a házasság ideje alatt is bármikor megköthető.

A vagyonjogi szerződés formai követelményei

A házassági szerződés érvényességének számos feltétele van: csak két tanú által aláírt magánokirat nem számít érvényes szerződésnek, kizárólag ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba, illetve közjegyzői okiratba foglalva érvényes.

Mi kerül bele a vagyonjogi szerződésbe?

A vagyonjogi szerződésbe számos dolog rögzíthető, a felek döntenek arról, hogy mi kerül bele a közös vagyonba, illetve mi képez külön vagyont. Azonban jó tudni, hogy csak olyan írható bele, amely harmadik fél számára nem okoz hátrányt. A harmadik fél általában intézményt (pénzintézetet) és házastársakon kívüli személyt jelent.

Közös vagyon

A házasságban a vagyon közös, a felek 50-50 százalékban birtokolják. Vagyonnak tekintendő a közismert ingatlan, ingóvagyon, de a közös vagyon körébe sorolható a közös adósság, hitelek és tartozások, vagy az állam papírbefektetések is. Cégtulajdon esetében a céges bevétel, a részesedés szintén közös vagyon, azonban az egyik fél által indított vállalkozás vagyonai, például cég ingatlana, cégautó, és egyéb cég vagyontárgyak nem képezik részét a közös vagyonnak. Az utóbbiak a cég, mint önálló jogi személy tulajdonai.

15 évi házassági együttélés során a mindennapi életvitelt szolgáló – külön vagyont képező – tárgyak is közös vagyonná válnak.

Külön vagyon

Külön vagyonnak számít az a vagyontárgy, amely már a házasságkötés előtt is az övé volt. Kevésbé köztudott, de ide tartoznak azok az ingó, ingatlan örökségek, ingyenes juttatások, ajándékok is, amelyekhez a házasság ideje alatt jutott valamelyik fél. Kivételt képez, így közös vagyonnak számít, ha az utóbbi ingatlan bérbeadásából bevételre, haszonra tesznek szert. Külön vagyon a házasságkötést megelőzően indított cég üzletrésze is.

A házassági szerződés bejegyeztetése

A kész okiratot a lakóhely szerinti illetékes közjegyzőnek kell benyújtani, aki bejegyezteti a nyilvántartásba (HÉVSZENY).

A házassági szerződés költségei

A házassági szerződés megkötése számos költséggel jár:

  • Egyrészt a magánokiratot ellenjegyző ügyvéd munkadíja, vagy a közokiratot hitelesítő közjegyző díja, valamint felmerül költségként a szerződés elkészítésének díja, amelynek összegét a rendezni kívánt vagyon forintban kifejezett értéke határoz meg.
  • Másrészt a nyilvántartásba való bejegyzés díja, amely egységesen 10 ezer forint, a közjegyzőnek 21 ezer forintot kell fizetni a kérelem előterjesztésekor.
Kapcsolódó cikkek