Válás menete

Válás menete

A válások száma hazánkban sem csökken, a szakértők szerint jóval több házaspár kíván elválni, mint a korábbi években. A tendenciát felerősíti az összezártság, amely számos korábban lesöpört problémát hozott felszínre. A Ptk. 2014-ben életbe lépett módosításai jelentősen gyorsítják a válás folyamtatát.

Főbb tudnivalók a válással kapcsolatban

A válás, mint döntéshozatal gyakran több hónapig, vagy akár évekig is érlelődik, és még a válókereset beadása előtt sokan próbálkoznak a házassági krízis estén mediációval, és családterápiával. A folyamat sohasem kellemes egyik fél számára sem, még annak ellenére, hogy a válóperek jelentős része gyorsan, csendben zajlanak le. A házasság felbontásának két útja van. Az egyik és egyben egyszerűbb az ún. megegyezéses bontás alapján történő válóper, másik út az ún. tényállásos bontás.

Válás megegyezéssel

Ebben az esetben a házaspár közös megegyezése alapján mondja ki a válást a bíróság. Amennyiben a pár bizonyíthatóan külön él legalább három éve, illetve közös gyermek hiányában a bíró az egyezséget végzésbe foglalja, és kimondja a válást az első tárgyalás alkalmával.

Közös gyermek esetében erre akkor van lehetőség, ha előzetesen megegyeznek olyan kérdésekben, mint:

  • a szülői a felügyelet gyakorlásában
  • a különélő szülővel történő kapcsolattartásban
  • a gyermektartás, és házastársi tartás kérdéseiben
  • a házastársi közös lakás használat kérdésében, amelyet a bíróság jóváhagy.

Válás menete

Válás megegyezés nélkül

A másik út az ún. tényállásos bontás, amely több tárgyalást, és akár évekig húzódó drága procedúrát jelent. Fontos tudni, hogy a válóperes tárgyaláson személyesen kell megjelenni, akkor is, ha a felek rendelkeznek válóperes ügyvéddel.

Törvényi változások

Az új Ptk. számos téren módosult, amely egyszerűsíti, és megkönnyíti a válás folyamatát:

  • Közös megegyezés esetén nem kell a vagyonmegosztás kérdéseiben megegyezni.
  • Közös megegyezés az ingatlan vagyont nem érinti, csak az ingó vagyont.
  • Nem vizsgálja a bíróság, hogy a valóban helyrehozhatatlanul megromlott-e a házasság.
  • Megszűnt a kétéves időkorlát a fellebbezésben a válás kimondását követően.

A válás menete

A keresetlevél beadása és kellékei

A válás folyamata mind a megegyezéses, mind a tényállásos bontás esetében a válókereset beadásával kezdődik. A keresetlevél tartalmazza a felek személyes adatait. Szerepelni kell benne a felperes – aki a válást kezdeményezi, illetve az alperes megjelölésének. Fontos része a határozott egyértelmű kérelem, amely a házasság felbontására irányul. A kereset ezenkívül tartalmazza az eljáró bíróságot, a feleket képviselő személyek nevét, és a házasságkötés adatait, valamint a házasságból származó gyermekek személyes adatait. Mellékletként csatolni kell a szükséges okiratok (házassági anyakönyvi kivonat, születési anyakönyvi kivonat) másolatát is, valamint közös megegyezés esetén a megegyezést tartalmazó megállapodást. Jogi képviselő hiányában a keresetlevél jogszabályban meghatározott formanyomtatványon is előterjeszthető. A papíralapú nyomtatványok díjmentesen igényelhetők valamennyi bíróság kezelő, vagy ügyfélszolgálati irodájában, illetve letölthető a www.birosag.hu honlapjáról. A per az alperes lakóhelye, vagy a pár utolsó közös lakhelye szerinti bíróságon indítható meg.

A bontóper illetéke

A válópert a felek utolsó közös lakhelye szerinti bíróságnál kell lefolytatni, és a keresetlevélre harmincezer forintos illetékbélyeget kell felragasztani, illetve csatolandó a költségmentességről szóló formanyomtatvány.

Bontóper: Első tárgyalás, és a második tárgyalás tudnivalói

A bontóper az alperes értesítésével indul. Az alperes írásbeli kérelmet, viszontkeresetet terjeszthet elő meghatározott időn belül. A bíróság az első tárgyalás alkalmával meghallgatja, és megpróbálja a feleket kibékíteni. Amennyiben ez nem sikerül, a tárgyalást három hónapra a bíróság elhalasztja. Ha a felek ezalatt nem tesznek írásbeli bejelentést a tárgyalás folytatására, akkor a bontóper megszakad. A bíróság megszünteti a pert abban az esetben, ha a felperes nem jelenik meg az első tárgyalás alkalmával.

A felek bármelyike kezdeményezheti az eljárás folytatását. Ha az alperes személyesen nem jelenik meg a szabályos idézés ellenére, akkor az eljárás lefolytatható, és a házasság felbontható. A második tárgyalás során akár a válás kimondására is sor kerül. Amennyiben a felek lemondanak a fellebbezési jogról a válás azzal véglegessé válik. Abban az esetben, ha vagyoni kérdésekben előzetesen nem sikerül megállapodni, akkor kérhető csak a házasság felbontása, így a házastársi közös vagyonról a későbbiekben dönt a bíróság. A gyermekek elhelyezése ügyében (közös megegyezés hiányában) a bíróság dönt mérlegelés útján és szakértők (gyámügyi szakértők, pszichológus) bevonásával.

A válás időtartama

A leggyorsabb a közös megegyezésen alapuló válóper: amennyiben nincs kiskorú közös gyermek, akkor már az első tárgyaláson kimondják a válást. A tényállásos bontás esetében nehéz előre megjósolni, de ha a felek rugalmasak és hajlandóak egymással megegyezni, akkor pár hónap is elegendő a per lezárásához.

Felülvizsgálati kérelem benyújtása

A jelenlegi jogszabály szerint már a válást követően is lehet felülvizsgálati kérelmet benyújtani.

Kapcsolódó cikkek