özvegyi jog törlése

Özvegyi jog törlése

A haszonélvezeti jog fogalma eléggé közismert, és gyakran halljuk a laikusoktól azt a kifejezést is, hogy „a haszonélvezeti jog erősebb, mint a tulajdonjog”. Korábbi cikkünkben foglalkoztunk a haszonélvezet fogalmával, azonban érdemes tisztázni, hogy mit jelent a haszonélvezeti jog/özvegyi jog törlése az ingatlan tulajdoni lapjáról, illetve hogyan intézhető. Az ingatlan tulajdonosa a halotti anyakönyvi kivonat birtokában akár személyesen is eljárhat, de ügyvédet is megbízhat az eljárás elintézésére.

Az özvegyi jog törlése

A haszonélvezeti joggal kapcsolatban alapvető tudnivaló, hogy korlátozott időre szól, a jogosult halálával, illetve a határozott időre alapított jog a megadott idő leteltével szűnik meg. Nem adható el, nem örökölhető és nem ajándékozható el. A haszonélvezet abban az esetben is megszűnik, ha a haszonélvező megvásárolja a dolgot, ingatlant a tulajdonostól, ezáltal a tulajdonos és a haszonélvező személye egyesül. Az özvegyi jog törlését az elhunyt személy halálát követően az ingatlan tulajdonosa végezheti, amelyhez nincs szükség ügyvédi képviseletre, azonban ha a törlésre a jogosult lemondása miatt kerül sor, abban az esetben már igen.

Özvegyi jog törlése elhalálozás miatt

Az özvegyi joggal rendelkező személy haszonélvezeti jogának törlése az illető halálát követően egyszerűen intézhető el, a tulajdonos ügyvédi képviselet nélkül az eredeti halotti anyakönyvi kivonat, vagy annak hiteles másolata birtokában töröltetheti az ingatlan tulajdoni lapjáról. Az illetékes hivatal sommás eljárás kertében (8 napon belül) hoz határozatot, amelyet a kérelmezőhöz postai úton juttat el.

Özvegyi jog törlése lemondás miatt

Ingatlanok eladása esetén van szükség a haszonélvező hozzájárulására, aki azonban lemondhat a haszonélvezeti jogáról. A lemondás történhet érték fejében – visszterhesen, illetve ingyenes lemondás által is. A jogosult lemondása miatt megszűnő haszonélvezeti jog esetében – ellentétben az elhalálozás miatt történő ügyletben, az ingatlan-nyilvántartásban való törléshez már szükség van jogi képviselőre. Ilyenkor közokiratba, illetve ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalják a lemondás tényét, a jog törlése a benyújtott okirat alapján történik meg.

Az ügyintézés menete

A halotti anyakönyvi kivonat beszerezhető a járási hivatalok kormányablakainál, illetve ügyfélkapuval rendelkezők a www.mo.hu oldalon is végezhetik. Ezt követően a földhivatal oldaláról kell letölteni az ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítására irányuló kérelmet – tárgyban feltüntetve a személy haszonélvezeti jogának törlése iránti kérelmet. Majd az ingatlan fekvése szerinti illetékes földhivatalhoz kell a kitöltött kérelmet a halotti anyakönyvi kivonattal együtt benyújtani.

Az eljárás díja

A haszonélvezeti jog töröltetése nem ingyenes, úgynevezett igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A mértéke a változással érintett ingatlanonként 6 600 Ft, viszont indokolt esetben kérelemre soron kívüli ügyintézés kérhető, az alapeljárási díjon felül, ingatlanonként 10 000 Ft.

Kapcsolódó cikkek