Öröklési szerződés

Öröklési szerződés

Habár a magyar lakosság körében még nem gyakori a végrendelkezés, az elmúlt időszakban jelentősen emelkedett azoknak a száma, akik közjegyző előtt okiratba foglaltatva végrendelkeznek a vagyonukról. A végrendelkezés egyik formája az öröklési szerződés, amely a két fél egyező akaratával jön létre, ezért utólagosan csak közös megállapodással, vagy peres úton módosítható.

Az öröklési szerződés jellemzői, és szereplői

A magánvagyonok gyarapodásával arányosan manapság egyre többen terveznek előre. Az örökhagyónak lehetősége van arra, hogy eltérjen az öröklés rendjétől, és szerződés útján, ellenszolgáltatás fejében nevezzen meg örököst. Az öröklési szerződés szabályozása azonos a végrendeletekre való szabályozással (Ptk.), ugyanakkor jóval szigorúbb formai és tartalmi követelményekkel rendelkezik, mint a tartási és életjáradéki szerződés. Az öröklési szerződés jogintézménye kétoldalú jogügyleten alapul, ezért fontos tudni, hogy egyoldalúan a későbbiekben nem vonható vissza. Ha a felek módosítani kívánják, akkor csak közös megegyezés útján, illetve bírósági úton tehetik meg.

Az örökhagyó kötelezettsége

Az örökhagyó arra vállal kötelezettséget, hogy ellenszolgáltatás (tartás vagy életjáradék, vagy gondozás) fejében a szerződő felet teszi meg örökösévé. Az ellenszolgáltatás nem csak az örökhagyóra, hanem akár a szerződésben meghatározott harmadik személyre is vonatkozhat.

Az örökös kötelezettsége

Az örökös arra vállal kötelezettséget, hogy az örökhagyó, vagy a szerződésben meghatározott harmadik személy részére tartást vagy életjáradékot, illetve gondozást biztosít.

Az öröklési szerződés tartalma

Az öröklési szerződés tartalma érintheti az örökhagyó teljes vagyonát, vagy egy részét, de egyes vagyontárgyaira is vonatkozhat. Igen gyakran a szerződés tárgya az örökhagyó ingatlana.

Mire jogosult az örökös?

Az örökös jogosult arra, hogy az ingatlan-nyilvántartásba elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztessen be akár az örökhagyó engedélye nélkül is. Azonban a felek a szerződés megkötésekor másképp is megegyezhetnek, amely alapján az örökhagyó engedélye szükséges a bejegyeztetéshez.

Az öröklési szerződés érvényességének feltételei

Habár nincs akadálya a saját kézzel írt, és aláírt öröklési szerződésnek, azonban az egyoldalú végakarattal ellentétben, az érvényességnek számos egyéb feltétele van:

  • Egyik lehetőség, hogy két tanú együttes jelenlétében kell a feleknek a szerződést aláírni.
  • Abban az esetben, ha a szerződő felek már korábban aláírták, akkor szükséges, hogy két tanú jelenlétében elismerjék az aláírásokat a magukénak. A dokumentumról nem hiányozhat a tanúk aláírása sem, és az ebbéli minőségük feltüntetése.

 Lényeges, hogy amennyiben több oldalból áll a szerződés, akkor minden oldalt sorszámozva, és aláírással is el kell látni. A tartalmi kellékek közül a legfontosabb az örökös személyének a pontos megnevezése, valamint az örökös, szerződés által rögzített kötelezettségvállalása.

Az öröklési szerződés és a tartási és életjáradéki szerződés közötti lényeges különbség

Habár tartalmában az öröklési szerződés egyfajta tartási és életjáradéki szerződés egyben, lényeges különbségek vannak a jogintézmények között. Az eltartó gyakorlatilag hasonló szolgáltatásokat nyújt az eltartott számára, viszont fontos kiemelni, hogy az öröklési szerződés jóval nagyobb biztonságot jelent az eltartott számára. A jogügyletek általában ingatlantulajdonért cserébe köttetnek.

A lényeges különbség abban van, hogy az ingatlan tulajdonjoga – a tartásért cserébe – már a szerződés megkötésekor átszáll az eltartóra, míg az öröklési szerződésnél a végrendelethez hasonlóan az eltartó (örökös) az eltartott halála után válik csak tulajdonossá.

Az öröklési szerződés és a tartási és életjáradéki szerződés közötti hasonlóság

Gyakran illetik ezeket a jogintézményeket szerencseszerződés jelzővel, hiszen általában a szerződés megkötésekor nem derül ki, hogy a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás aránya hosszú távon megtérül-e. Megkötése előtt nem árt tisztában lenni azzal, hogy a jogszabályok miatt (a kötelesrészre jogosult hozzátartozók miatt) a megkötést követő két év múltán érvényesül teljes mértékben. Ugyanakkor az öröklési szerződés feltétele az is, hogy az örökhagyót az örökös túlélje.

Miért fontos, hogy szakember készítse el a szerződést?

Ahhoz, hogy a megfelelő joghatást kiváltsa, – mint egyéb más szerződések esetében is, alapvető feltétel az érvényesség: szigorúan meghatározott alaki és tartalmi elemekkel kell rendelkeznie, hogy az örökhagyó halála után az örökösök, vagy esetleg más arra jogosult személyek ne támadhassák meg. Ezért ajánlott ügyvédet illetve közjegyzőt megbízni a lebonyolításával.

Kapcsolódó cikkek