Ajándékozási illeték

Ajándékozási illeték

Megváltoztak a hozzátartozók közötti ajándékozási szabályok, a 2020. június 23-án kihirdetett törvénymódosítás szerint illetékmentes a testvérek között az ajándékozás és az öröklés 2020 július 8. napjától. Ezt megelőzően, csak az egyenesági rokonok, és a házastársak közötti ügyletek tartoztak az illetékmentes szerződések körébe.

Az ajándékozási szerződés az egyik legnépszerűbb ügylete a családi vagyon átruházásának, amelynek lényege az ingyenességben van, a megajándékozott ellenszolgáltatás nélkül szerez tulajdonjogot. Az ajándékozási szerződésnek vannak tartalmi és formai követelményei: az ajándékozó a szerződés szerint ingyenesen ruházza át a tulajdonjogot, amelyet a megajándékozott köteles átvenni, majd viselni az átvétellel kapcsolatos kötelezettségeket.

Az ajándékozási szerződést a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) szabályozza, azt pedig, hogy milyen esetben, és mekkora összegű illetéket kell fizetni az ajándék után, az Illetéktörvény (Itv.) határozza meg.

Az illetékfizetési kötelezettség illetve a mentesség szempontjából fontos tisztában lenni, hogy a hatályos jogszabályok a rokonság fogalmát hogyan értelmezik.

Egyenesági rokonok: szülő, nagyszülő, dédszülő, gyerek, unoka, dédunoka, valamint az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolat

Oldalági rokonok: testvér, unokatestvér, nagynéni, nagybácsi, stb.

Testvér: Az, akiknek legalább egyik szülőjük közös (így az édestestvér illetve a féltestvér is). A testvér fogalmába egyaránt beleszámít az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolat.

Egyenesági rokonok, házastársak, bejegyzett élettársak, valamint a törvénymódosítás kapcsán a testvérek közötti ajándékozás illetékmentes, amely független az ajándék értékétől. Az új szabály olyan folyamatban lévő ügyekre is vonatkozik, amelyben a NAV még nem hozott jogerős döntést. Ingatlan esetében elegendő a földhivatalhoz benyújtott B400-as adatlapon jelölni a mentességet.

Ugyanakkor azzal is tisztában kell lenni, hogy a nem bejegyzett élettársak ajándékozása illeték fizetési kötelezettséggel jár.

Egyenes ági rokonok esetében a készpénz ajándékozása adó és illetékmentes, ha az ajándékozó a bankszámlájáról utalja át a megajándékozott bankszámlájára.

Oldalági rokonok esetében ajándékozási illetéket kell fizetni a megajándékozottnak ingatlan és ingóság esetében, amelyet az ajándék értéke határoz meg: ha ajándékozási szerződés, (okirat) készült, illetve nem készült okirat, de a forgalmi értéke meghaladja a 150 ezer forintot.

Általános mértéke az ajándék tiszta értékének a 18 százaléka.

Amennyiben az ajándékozási szerződés tárgya lakóingatlan (lakástulajdon, vagy lakástulajdonhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog), ebben az esetben az illeték mértéke a fele, 9 százalék.

Gépjármű, pótkocsi tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának ajándékozása esetén az illeték mértéke a gépjármű és pótkocsi visszterhes vagyonátruházási illetékének kétszerese.

Az ajándékozás tényét a NAV felé 30 napon belül be kell jelenteni.

Jogszabályok:

Öröklés, ajándékozás estén az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) rendelkezései az iránymutatóak.

Kapcsolódó cikkek